دانلود 300 عنوان چکیده پایان نامه زبان شناسی

دریافت چکیده عنوان پایان نامه سال تحصیلی
‎۱۸۳۲۶ توصیف و بررسی ساختمان گروه اسمی گویش لکی بر مبنای نظریه ایکس – تیره ۸۸-‎۱۳۸۷
‎۱۸۷۳۹ بررسی تطبیقی ابزار انسجام در گفتار سالمندان عادی و مبتلا به آلزایمر در زبان فارسی ۸۸-‎۱۳۸۷
‎۱۹۳۳۹ بررسی مقابله‌ای ابزار انسجام در متون داستانی زبان انگلیسی با ترجمه فارسی آنها، بر اساس نظریه نقش‌گرایی هلیدی ۸۸-‎۱۳۸۷
‎۱۹۳۴۰ نقش منظر در بیان جمله در زبان فارسی امروز ۸۸-‎۱۳۸۷
‎۱۹۴۵۰ تجزیه و تحلیل خبر ‎۲۰:۳۰ در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی ۸۸-‎۱۳۸۷
‎۱۹۸۲۷ وجه و وجه نمایی در گویش مازندرانی از دیدگاه نقش‌گرایی هلیدی ۸۸-‎۱۳۸۷
‎۲۰۳۶۶ تحلیل زبان شناختی دوبیتی‌های گیلکی دیوان شرفشاه ۸۸-‎۱۳۸۷
‎۲۰۸۰۷ توصیف ساخت‌های غیرشخصی در گویش تاتی رودبار ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۰۹۲۵ بررسی اختصارسازی در زبان فارسی ۸۸-‎۱۳۸۷
‎۲۱۱۴۹ بررسی انواع ارجاع در گفتمان زبان فارسی و نقش آنها در انتقال معنا ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۱۱۵۰ بررسی مقوله کمی نما در زبان فارسی نوین ۸۸-‎۱۳۸۷
‎۲۱۱۹۸ اهمیت تاثیر درک معنایی واژگان و عوامل انسجامی در یادگیری زبان انگلیسی مقطع راهنمایی بر اساس زبان‌شناسی نقش‌گرا ۸۸-‎۱۳۸۷
‎۲۱۲۳۸ تحلیل زبان شناختی تیترهای اصلی روزنامه‌های کثیرالانتشار از نگاه تحلیل گفتمان انتقادی (CDA‎) ۸۸-‎۱۳۸۷
‎۲۱۳۷۳ بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی (تماتیکی) ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۱۵۸۶ توانایی کودکان مبتلا به سندرم داون فارسی زبان در تولید و درک ساختارهای نحوی ساده و مرکب ۸۸-‎۱۳۸۷
‎۲۱۷۱۸ بررسی و نقد و ترجمه ادبی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۱۷۱۹ تحلیل روایی ده داستان کوتاه فارسی از دیدگاه شعرشناسی شناختی ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۲۱۴۱ بررسی چگونگی تعویق کنش در اشعار مناظره‌ای : دیدگاه گفتمانی ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۲۱۴۲ نقدی بر خط بریل فارسی در چارچوب علم زبان‌شناسی ۸۸-‎۱۳۸۷
‎۲۲۵۷۹ مکث در زبان فارسی ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۲۶۶۱ بررسی رابطه جنسیت با بکارگیری ابزارهای انسجام دستوری در متون نوشتاری دانش آموزان سال سوم دبیرستان ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۲۹۹۴ ظرفیت اسم در زبان فارسی بر اساس نظریه دستور وابستگی به ضمیمه فرهنگ ظرفیت اسم ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۳۱۲۴ رفتار گفتمانی قیدهای تفسیری در جایگاه آغازین (مبتدا) پاره‌گفت‌ها و جملات زبان فارسی ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۳۴۲۷ اثر قدرت، نظارت و بافت موقعیت بر کنش‌های گفتاری معلمان مرد در تعامل با دانش آموزان پسر ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۳۶۳۷ بررسی وارونگی در زبان فارسی از منظر کاربردشناسی و تبیین تفاوت‌های آن با قلب نحوی و مبتداسازی ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۳۸۶۶ بررسی انتقادی گفتمان متون تبلیغاتی مطبوعات، رویکردی تطبیقی ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۳۹۹۱ تحلیل مقایسه‌ای مهارت نوشتاری در دانش آموزان تیزهوش و عادی با توجه به عوامل انسجام ۹۰-‎۱۳۸۹
‎۲۴۱۶۸ رابطه زبان و قدرت در دادگاه‌های کیفری ۹۰-‎۱۳۸۹
‎۲۴۴۰۴ مقابله‌ی حذف پایانی بین کلان‌شهر تهران و شهر ری: رویکردی اجتماعی ـ زبانی ۹۰-‎۱۳۸۹
‎۲۴۴۰۵ زبان و جنسیت در گفتمان تبلیغات مکتوب ۹۰-‎۱۳۸۹
‎۲۴۷۸۶ بررسی صرفی و معنایی واژه‌های مشتق مصوب فرهنگستان و انطباق آن با قواعد متعارف واژه‌سازی در زبان فارسی ۹۰-‎۱۳۸۹
‎۲۴۷۸۷ بررسی زبانشناختی- مفهومی متون روایی دختران پنجم دبستان شهر تهران ۸۸-‎۱۳۸۷
‎۲۴۷۸۸ تحلیل زبان‌شناختی ساخت‌های ایدئولوژیک در تبلیغات رسانه‌ای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۵۰۴۵ بررسی فرآیند ترکیب در گویش روستای کهک تفرش ۹۰-‎۱۳۸۹
‎۲۵۰۴۶ بررسی انگاره‌های تصوری در غزلیات سعدی از منظر شناختی ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۵۰۴۷ بررسی ساخت هجا در زبان کردی سنندجی در چارچوب نظریه بهینگی ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۵۲۶۷ نشانه‌شناسی گفتار بیماران اسکیزوفرنیک با علائم مثبت ۹۰-‎۱۳۸۹
‎۲۵۴۱۰ بررسی گویش تاتی کجل (خلخال) ۹۰-‎۱۳۸۹
‎۲۵۴۸۱ بررسی زبان شناختی مفهومی متون داستانی پسران پایه پنجم ابتدایی شهر تهران ۸۸-‎۱۳۸۷
‎۲۶۰۰۴ ادب و تلویح‌گویی در درخواست‌های سخنگویان دوزبانه ترکی و فارسی و تک زبانه فارسی ۹۰-‎۱۳۸۹
‎۲۶۴۶۹ بررسی واژه از نظر آوا، ساخت و معنی بر اساس کتاب کورنامه نیمروز (سیستانی/زابلی) ۹۰-‎۱۳۸۹
‎۲۶۴۷۰ بررسی کاربرد استعاره از دیدگاه شناختی در گفتمان سیاسی جنگ آمریکا علیه عراق ۸۹-‎۱۳۸۸
‎۲۶۶۹۹ بازنمود پیش نمونه‌ها در کتابهای درسی زبان انگلیسی مقطع متوسطه ۹۰-‎۱۳۸۹
‎۲۶۷۰۰ بررسی شبکه صوری – معنایی واژگان مرکب غیر فعلی در زبان فارسی ۹۰-‎۱۳۸۹
bigtheme
x

شاید بپسندید

zabanshenasi (2)

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه زبان شناسی – بخش شش

طرح‌واره‌های تداعی‌شدۀ تکواژ «کار» به‌عنوان مقوله‌ای چندمعنا: مطالعه‌ای در صرفِ شناختی بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان ...

تماس جهت مشاوره رایگان