عناوین پایان نامه حسابداری

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش ده

images

نقش قابلیت های استراتژیک در بکارگیری مهارتهای انسانی نقش مدیریت استراتژیک در توسعه بازاریابی مطالعه موردی : شرکت مرکز کنترل ایران A study on the effect of inflation and operating cycles on the level of cash holding by dynamic counteraction test Corporate disclosure, transparency and stock liquidity: Empirical estimation from the Tehran Stock Exchange آیا راهبری شرکتی بر نقدشوندگی سهام ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش شصت و یک

images

کاربردفناوری اطلاعات در حسابداری و تاثیرآن بر ویژگی مربوط بودن اطلاعات مالی کارت امتیازی متوازن ابزار ارزیابی عملکرد (شاخص جامع سنجش عملکرد) کیفیت حسابرس، حاکمیت شرکتی و عملکرد عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گزارش مقبول حسابرسی،هدفی مهم برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران گزارشگری فرصتها/ریسک های مرتبط با ابزارهای مشتقه در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش شصت

images

بررسی نقش مدیریت هزینه در کسب مزیت رقابتی پایدار و حفظ ارزش بررسی و محاسبه بهای تمام شده تحصیل یک نفر دانشجوی کارشناسی حسابداری در دانشگاه آزاد واحد بناب و مقایسه آن با هزینه سرانه دانشگاه دولتی بررسی و معرفی حسابرسی ارتباطات (communicationaudit) و بیان اهمیت و موارد استفاده از آن بهره وری و مخارج سرمایه ای: مطالعه تجربی در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و نه

images

نقش رویکردهای نوین حسابداری دولتی در شفافیت بودجه و افزایش ظرفیت پاسخگویی نقش گزارشگری پایدار در مسئولیت پاسخگوئی بخش عمومی نقشحسابرسی و کنترل مالی در بیان عملکرد دولتدر راستای حقوق عمومی (پاسخگوئی مردمی) ارتباط بین نسبت های مالی عملیاتی و بازده غیر عادی شرکت ارزش آفرینی از طریق ایجاد تعامل بین حسابرسی عملیاتی و مهندسی ارزش ارزیابی سیاست تقسیم سود ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و هشت

images

مقایسه تئوریکی تجربی رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها مقایسه مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری موثرترین روش اموزش و افزایش سرمایه های انسانی نقش سرمایه اجتماعی برتوسعه استان گلستان نقش سرمایه های اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری مطالعه موردی شرکت سیمان کرمان و سیمان بعثت رفسنجان نوع شناسی مدلهای سنجش سرمایه فکری در سازمان ها ارزیابی تئوریها، اهداف، ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و هفت

images

حسابداری سرمایه فکری: از تئوری تا عمل حسابداری سرمایه های فکری با استفاده از زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر XBRL حسابداری منابع انسانی ارزش گذاری منابع انسانی حسابداری منابع انسانی معمایی برای حسابداران حسابداری منابع انسانی و مدلهای اندازه گیری آن در سازمان حسابداری منابع انسانی: تکنیکها و حسابداری رفتار حسابداری و حسابرسی منابع انسانی حسابرسی سرمایه های فکری رابطه ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و شش

images

مدلی اکتشافی برای پیش بینی بحرانهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مروری بر روند تکاملی مدل های قیمت گذاری دارای یهای سرمایه ای مسئله شناسی، پژوهش و آموزش درحسابداری مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نظریه نهادی مطالعه تطبیقی آموزش حسابداری درکشورهای مختلف مفاهیم بنیادی فروش استقراضی و راهکارهای پیاده سازی آن در بازار سرمایه ایران نحوه ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و پنج

images

بررسی محتوای اطلاعاتی نسبی و تفاضلی ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام بررسی نقش عوامل تولید ناب در بهبود شاخص های عملکرد با استفاده از معیارهای مالی(مطالعه موردی: صنعت فراورده های غذایی و آشامیدنی) بررسی و آزمون فرضیه ارزیابی اشتباه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و تبیین تاثیر ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و چهار

images

ارزش گذاری سهام شرک تهایی که وارد بورس نشد هاند ارزیابی تأثیر سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی برایزو 9000 بر عملکرد مالی شرکتهای بورس ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی در ایران:فرصت های تحقیقاتی ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادارتهران به وسیله الگوریتم ژنتیک ارزیابی عملکرد بر اساس معیارهای کارت ارزیابی متوازن و استراتژی مبتنی برگونه شناسی مایلز و اسنو ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و سه

images

رابطه بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی در شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران روش های ارزشیابی دارایی های انسانی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری رویکرد جسورانه در برابر رویکرد محافظه کارانه برای مدیریت سرمایه درگردش: مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران سرمایه فکری به عنوان دارایی های مولد: ارائه مفهومی سیری بر نقش حاکمیت شرکتی از دیدگاه ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان