عناوین پایان نامه زبانشناسی همگانی

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه علوم سیاسی – بخش چهل و سه

zabanshenasi (2)

رابطۀ مصرف رسانه‌ای با فرهنگ سیاسی جوانان؛ مطالعۀ موردی، شهر تبریز تحلیل مسئلۀ اتمی ایران و غرب در چارچوب نظریۀ بازی‌ها ارتش، مالیات‌ستانی و دولت‌سازی در ایران؛ رهیافتی در جامعه‌شناسی مالی مؤلفه‌ها و کارکردهای هوش سیاسی رابطۀ مشارکت سیاسی و سلسله‌مراتب نیازها؛ مطالعۀ موردی کارکنان دانشگاه یزد سیاست در اندیشه و عمل امام هادی(ع) تحلیل گفتمانی تأثیر فرهنگ سیاسی بر ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه علوم سیاسی – بخش چهل

zabanshenasi (2)

بررسی و نقد مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت تأثیر رساله اخلاق ارسطو در میراث اخلاقی و مدنی حکمای اسلامی امام علی(ع) و رویکرد مردمی به مقوله حکومت و خاستگاه آن جستاری در اندیشه‌های بوم گرایی کارگردانان دولت بوش چگونه می‌اندیشند؟ ریشه‌های لیبرالیسم اقتصادی و محافظ‌کاری اجتماعی در اندیشه‌ نومحافظه‌کاران بررسی مبانی لیبرالیستی حقوق بشر با تطبیق بر آرای ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه زبان شناسی – بخش شش

zabanshenasi (2)

طرح‌واره‌های تداعی‌شدۀ تکواژ «کار» به‌عنوان مقوله‌ای چندمعنا: مطالعه‌ای در صرفِ شناختی بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی فرهنگ ریشه‌شناختی فارسی، محمد حسن‌دوست، 1393 تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دورۀ پنج جلدی ابوالحسن نجفی، مؤسسِ زبان‌شناسیِ ایرانی در حوزۀ وزن شعر فارسی

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه زبان شناسی – بخش پنج

zabanshenasi (2)

تحلیل گونه‌های واژگانی- نحویِ بیانِ آینده در زبان فارسی زیر تأثیرعوامل اجتماعی تعیین هویت واجی چهار همخوانِ گرفته در ترکی آذری (گونه‌های تبریزی و گوگانی ترکی) زبان گیلکی راستارگویوا و دیگران، انتشارات دانشگاه اوپسالا، 2012، 445 صفحه آواشناسی: بررسی علمی گفتار، گلناز مدرسی قوامی، انتشارات سمت، 1390، 200 صفحه. وندِ ‌گروهی مقایسۀ مهارتِ تعریفِ واژه بین کودکانِ دوزبانۀ دارای آسیبِ ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه زبان شناسی – بخش چهار

zabanshenasi (2)

فرایندهای واژه‌سازی زبان مخفی فارسی نشانی الکترونیکی به‌مثابه هویت فردی بررسی فرایند حذف گروه فعلی در گزارش‌های زندۀ فوتبال رادیویی بررسی ساختار صرفی جای‌نام‌های استان همدان پاسخ به “نقدی بر تحلیل پوسته‌ایِ گروه فعلی در زبان فارسی” نقد و بررسی: راهنمای زبان سنسکریت (دستور زبان، متن‌های گزیده، واژه‌نامه) نقد و بررسی: رویکردهای پیکره‌ای به تحلیل انتقادی استعاره نقش تقابلی مشخصه‌های ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه زبان شناسی – بخش سه

zabanshenasi (2)

مصدر برساخته رویکردی توصیفی – هم‌زمانی صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم: آری یا خیر؟ آرای هاوکینز در حوزة رده‌شناسی آرایش واژه‌ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه‌ها در زبان فارسی برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی بررسی ساخت‌های طرح‌واره‌ای در غزلیات حافظ به منظور معرفی طرح‌واره‌های جدید (رویکردی شناختی) بررسی آکوستیکی قلب ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه زبان شناسی – بخش دو

zabanshenasi (2)

پیشینة درمانگری در سنّت هند و اروپایی، ژرمنی و ایرانی بر اساس شواهد زبان شناختی و اساطیری رابطة زبان و ژنتیک و یافته‌های جدید علمی در مورد ژن زبان نقد و تصحیح مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز مفهومی نو از زبان‌شناسی کاربردی تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسة رستم و اسفندیارِ شاهنامة فردوسی بر اساس قالبِ لباو و والتسکی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه زبان شناسی – بخش یک

zabanshenasi (2)

نقش نهاد خانواده در حفظ زبان‌ها: مطالعۀ موردی زبان آذربایجانی در تبریز تحلیل داستان در نظریۀ جهان‌های متن: مطالعۀ موردیِ وداع اثر جلال آل‌احمد بررسی ساخت مرکب‌های برون‌مرکز زبان فارسی مهارت‌های ارتباطی نوبت‌گیری و قطع کلام در برنامه‌های مجری‌محور سیمای جمهوری اسلامی ایران شیوة شناختیِ سهراب سپهری:آن جورِ دیگر بررسی نگرش‌های زبانی در گویش تالشی بررسی سبکی یک داستانِ کوتاهِ ...

ادامه مطلب »

دانلود 300 عنوان چکیده پایان نامه زبان شناسی

zabanshenasi (2)

دریافت چکیده عنوان پایان نامه سال تحصیلی ‎۱۸۳۲۶ توصیف و بررسی ساختمان گروه اسمی گویش لکی بر مبنای نظریه ایکس – تیره ۸۸-‎۱۳۸۷ ‎۱۸۷۳۹ بررسی تطبیقی ابزار انسجام در گفتار سالمندان عادی و مبتلا به آلزایمر در زبان فارسی ۸۸-‎۱۳۸۷ ‎۱۹۳۳۹ بررسی مقابله‌ای ابزار انسجام در متون داستانی زبان انگلیسی با ترجمه فارسی آنها، بر اساس نظریه نقش‌گرایی هلیدی ۸۸-‎۱۳۸۷ ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان