عناوین پایان نامه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش هجده

GISi

ارائه‌ی روشی پویا برای پیش‌بینی مکانی-زمانی آلودگی هوای شهر تهران بر مبنای ماشین بردار پشتیبان پهنه‌بندی توزیع فضایی جمعیت شهری به روش درونیابی سطحی با استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی تصویر مبنا- منطقه مورد مطالعه: شهر تهران الگوریتمی برای فشرده‌سازی خطوط سیر مکانی با حفظ ماهیت معنایی تعیین فاکتورهای موثر بر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از ترکیب رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش هفده

GISi

برآورد خرد-پیکسلی دمای آب دریاچه ارومیه به کمک روش جداسازی طیفی باندهای مادون قرمز حرارتی تصاویر ماهواره‎ای ارائه مدلی پارامتریک و کامل جهت کالیبراسیون لیزراسکنرهای زمینی تخصیص فضای داخلی ساختمان در GIS با استفاده از الگوریتم چندهدفه کلونی زنبورها کشف اتوماتیک شبکه‌ی راه از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت‌تفکیک بالا به کمک سیستم‌های‌فازی با تکیه بر اطلاعات بافت زاویه‌ای بهبود الگوریتم ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش شانزده

GISi

روند ارزیابی تغییرات منیزیم با استفاده از شبکه عصبی و سیستم اطلاعات مکانی در روستاهای شهرستان گنبد (استان گلستان) ارزیابی زیرساخت اطلاعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگیSDI طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه در مدیریت امداد شبکه های توزیع برق تحلیل فضایی پهنه های خطر پذیر زیستی و فعالیتی سکونتگاه های روستایی مناطق مرزی، مطالعه موردی: ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش پانزده

GISi

ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه1 شهرتبریز آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری اراضی با پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزاز Idrisi selvi (مطالعه موردی: منطقه آبدانان) جهان شهرها و نقشه های جدید ژئوپلیتیکی ارائه نقشه پهنه بندی مراکز مستعد دفاعی در مناطق جنگلی با تکیه بر AHP و ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش چهارده

GISi

مکانیابی بهینه حسگرهای مانیتورینگ ترافیکی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر ماهواره IRS-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Google Earth به منظور تهیه نقشه پوششی/ کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) بررسی پایداری توسعه زیست محیطی با استفاده از آزمون های آماری در شهرستا ن های استان مرزی خوزستان راهبردهای ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش سیزده

GISi

استفاده از عکس هوایی و قابلیت‌های GIS در برآورد رشد طولی فرسایش خندقی مطالعة موردی: حوزة آبخیز سمل، استان بوشهر تخمین میزان رواناب حوضة کن با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی طبقه‌بندی شئ‌مبنای تصاویر بزرگ‌مقیاس ماهواره‌‌ای از مناطق شهری پیچیده براي تولید نقشة پوشش اراضی برمبنای یک مدل سلسله‌‌مراتبی جدید مسیریابی خطوط انتقال برق با استفاده از الگوریتم NSGA-II تعیین ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش دوازده

GISi

روشی جدید برای بازنمونه‌برداری اپی‌پلار تصاویر خطی پوش‌بروم مبتنی بر مدل پارامترهای مداری توسعۀ یک مدل تصمیم‌گیری مبتنی بر محاسبات نرم جهت پیش‌بینی شدت تصادفات در راه‌هاي برون‌شهری تحليل قابليت شاخص‌هاي ارزيابي کيفيت تصاویر تلفیق‌شدۀ ماهواره‌ای با مدلسازی تخريب طيفي و مکاني بررسی مقادیر رس با استفاده از طیف‌سنجی ابرطیفی آزمایشگاهی (LDRS) استخراج پوشش گیاهی و ساخت‌‌وساز شهر مشهد با ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش یازده

GISi

شناسایی هاله‌های دگرسانی همراه با کانه‌زایی مس پورفیری در کوه هنزا با استفاده از تصاویر ASTER شناسایی نواحی دارای پتانسیل بالای آتش‌سوزی با استفاده از شبکة عصبی و تصمیم‌گیری چندمعیاره ارزیابی کیفیت مکانی و طیفی تصاویر ادغام‌رنگی حاصل از سنجنده Geo Eye-1 مدل‌سازی مکانی ـ زمانی وقوع طوفان‌های گرد‌وغبار در استان خوزستان مدل سازی تخصیص کاربری با در نظر گرفتن ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش ده

GISi

روشی کارا برای افزایش توأمان قدرت تفکیک طیفی و مکانی در تصاویر ماهواره ای در محیط شهری ارائه روشی ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی «فروشنده دوره گرد» قابلیت تصاویر دورسنجی برد کوتاه مستقر بر بالون هلیومی، در برآورد سطح لکه های گیاهی ارزیابی دقت مدل های رقومی ارتفاعی SRTM و GDEM با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی NIDEM کارایی روش ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش نه

GISi

پهنه‌بندی مناطق حساس به زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم Fuzzy TOPSIS و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: ‌استان لرستان) ارزیابی رده بندی های پیکسلی و زیر پیکسلی داده های استر در آشکارسازی توزیع مکانیکانی های رسی (مطالعه موردی: معدن استقلال آباده) بهبود الگوریتم SIFT به منظور تناظریابی تصاویر ماهواره ای تحلیل کارایی داده های EMT+ در تعیین مناسب ترین شاخص ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان