عناوین پایان نامه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش هشت

GISi

ارائه مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی مبتنی برGIS به منظور ارزیابی سازگاری کاربرهای شهری تععین عدم قطعیت حاصل از داده ورودی در خروجی آنالیزهای مسیریابی برآورد ریز شبیه ساز دسترسی به خدمات شهری: روشی مبتنی برسامانه اطلاعات مکانی و تلفیق حمل و نقل و کاربری قابلیت داده های ترکیبی مادون قرمز و مایکروویو غیرفعال سنجش از دورو تخمین بازندگی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش هفت

GISi

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) در طراحی سیستم زهکشی آبهای سطحی شهر رشت کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) وسنجش از دور (RS) در طراحی سیستم زهکشی آبهای سطحی شهر رشت کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S در ارزیابی فرسایش حوزه ها ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز سد شهید یعقوبی ) کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش شش

GISi

بررسی گسترش بافت شهری در اراضی اطراف اصفهان با استفاده از GIS و RS بررسی و ارزیابی الگوریتم های بهنگام رسانی آنی و هوشمند داده های مکانی در GIS های شهری با استفاده از داده های GPS برنامه نویسی ترسیم عوارض شهری مشابه در GIS به کارگیری سیستم G.I.S در تعیین بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی استان مازندران، شهر ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش پنج

GISi

کاربرد GIS در مکان یابی مراکز اسکان موقت شهری(مطالعه موردی شهر اصفهان) کاربرد داده های سنجش از دور و GIS در آشکارسازی تغییرات فضای سبز شهری یزد کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیائی(GIS) در بررسی های اقتصادی- اجتماعی پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیائی در تحلیل خسارت لرزهای خطوط لوله مدفون انتقال سوخت کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش چهار

GISi

نقش GIS در بهبود خدمات رسانی به مشترکین برق واکاوی تغییرات پیچان رودهای دالکی با تصاویر لندست ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: محله فیض آباد شهر کرمانشاه) ارزیابی توان سرزمین برای اکوتوریسم پایدار با تکیه بر ویژگیهای اکولوژیک ( مطالعه موردی: آبخیز زیارت شهرستان گرگان) ارزیابی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش سه

GISi

تعیین بهترین مکان برای ایجاد نماد شهری به روش فازی (مطالعه موردی شهر تهران) تعیین سطح پوشش برف در مقیاس Subpixel و pixelbase با استفاده از تصاویر MODIS و +ETM تعیین مسیر بهینه قطار بین شهری یزد- اردکان با استفاده از منطق فازی تعیین نقش کاربری اراضی بر فرسایش آبی با استفاد از مدل RUSLE 3D (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش دو

GISi

بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی رودخانه زاب با استفاده از RS و GIS بررسی تغییرات کاربری اراضی شهر همدان بین سالهای 2009-2002 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (MLP) و LCM بررسی تغییرات مکانی و زمانی دلتای حله با استفاده از فن سنجش از دور و GIS بررسی دقت روشهای تصمیم گیری TOPSIS و ELECTRE-I در مکانیابی احداث شعب بانک بررسی رابطه ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش یک

GISi

آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده ازپردازش تصاویر ماهواره ای و متریک های سیمای سرزمین: مطالعه موردی شهر ارومیه آشکارسازی ابعاد فرونشست فرودگاه امام خمینی (ره) با استفاده از روش تداخل سنجی راداری آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با تکنیک طبقه بندی بر روی تصاویر ماهواره Worldview-2 و استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی اثر خطای زمین مرجع نمودن ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان