آرشیو برچسب: اطلاعات حسابداری

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش شصت و یک

images

کاربردفناوری اطلاعات در حسابداری و تاثیرآن بر ویژگی مربوط بودن اطلاعات مالی کارت امتیازی متوازن ابزار ارزیابی عملکرد (شاخص جامع سنجش عملکرد) کیفیت حسابرس، حاکمیت شرکتی و عملکرد عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گزارش مقبول حسابرسی،هدفی مهم برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران گزارشگری فرصتها/ریسک های مرتبط با ابزارهای مشتقه در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش شصت

images

بررسی نقش مدیریت هزینه در کسب مزیت رقابتی پایدار و حفظ ارزش بررسی و محاسبه بهای تمام شده تحصیل یک نفر دانشجوی کارشناسی حسابداری در دانشگاه آزاد واحد بناب و مقایسه آن با هزینه سرانه دانشگاه دولتی بررسی و معرفی حسابرسی ارتباطات (communicationaudit) و بیان اهمیت و موارد استفاده از آن بهره وری و مخارج سرمایه ای: مطالعه تجربی در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و نه

images

نقش رویکردهای نوین حسابداری دولتی در شفافیت بودجه و افزایش ظرفیت پاسخگویی نقش گزارشگری پایدار در مسئولیت پاسخگوئی بخش عمومی نقشحسابرسی و کنترل مالی در بیان عملکرد دولتدر راستای حقوق عمومی (پاسخگوئی مردمی) ارتباط بین نسبت های مالی عملیاتی و بازده غیر عادی شرکت ارزش آفرینی از طریق ایجاد تعامل بین حسابرسی عملیاتی و مهندسی ارزش ارزیابی سیاست تقسیم سود ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و هفت

images

حسابداری سرمایه فکری: از تئوری تا عمل حسابداری سرمایه های فکری با استفاده از زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر XBRL حسابداری منابع انسانی ارزش گذاری منابع انسانی حسابداری منابع انسانی معمایی برای حسابداران حسابداری منابع انسانی و مدلهای اندازه گیری آن در سازمان حسابداری منابع انسانی: تکنیکها و حسابداری رفتار حسابداری و حسابرسی منابع انسانی حسابرسی سرمایه های فکری رابطه ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و شش

images

مدلی اکتشافی برای پیش بینی بحرانهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مروری بر روند تکاملی مدل های قیمت گذاری دارای یهای سرمایه ای مسئله شناسی، پژوهش و آموزش درحسابداری مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نظریه نهادی مطالعه تطبیقی آموزش حسابداری درکشورهای مختلف مفاهیم بنیادی فروش استقراضی و راهکارهای پیاده سازی آن در بازار سرمایه ایران نحوه ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و سه

images

رابطه بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی در شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران روش های ارزشیابی دارایی های انسانی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری رویکرد جسورانه در برابر رویکرد محافظه کارانه برای مدیریت سرمایه درگردش: مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران سرمایه فکری به عنوان دارایی های مولد: ارائه مفهومی سیری بر نقش حاکمیت شرکتی از دیدگاه ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و دو

images

بررسی رابطه ی تقسیم سود و نقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بررسی رابطهی بین رقابت بازار و تأمین مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران بررسی سودمندی استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای رفتار BBC) درمقایسه با سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC بررسی شکاف عملکردی حوزه ی تقلب از دیدگاه حسابرسان مستقل ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و یک

images

نسل نوین برنامه ریزی منابع در موسسات و شرکتها ی گستردهERP نقش اطلاعات حسابداری بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نقش XBRL در حسابداری و استانداردگذاری نقش زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر XBRL در حرفه حسابداری نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان و شفافیت ارائه اطلاعات XBRL وضعیت فعلی کاربرد فناوری XBRL در گزارشگری مالی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه

images

نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور نقش حسابرسی صورت های مالی در پیشگیری،کشف تقلب و فساد مالی نگرش مفهومی بر حسابرسی مستمر به عنوان یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات ابعاد و نتایج ظهور بحران های اقتصادی و راههای مدیریت آن در عصر فناوری اطلاعات ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان