آرشیو برچسب: انجام پایان نامه جغرافیا

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش شانزده

GISi

روند ارزیابی تغییرات منیزیم با استفاده از شبکه عصبی و سیستم اطلاعات مکانی در روستاهای شهرستان گنبد (استان گلستان) ارزیابی زیرساخت اطلاعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگیSDI طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه در مدیریت امداد شبکه های توزیع برق تحلیل فضایی پهنه های خطر پذیر زیستی و فعالیتی سکونتگاه های روستایی مناطق مرزی، مطالعه موردی: ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش شش

GISi

بررسی گسترش بافت شهری در اراضی اطراف اصفهان با استفاده از GIS و RS بررسی و ارزیابی الگوریتم های بهنگام رسانی آنی و هوشمند داده های مکانی در GIS های شهری با استفاده از داده های GPS برنامه نویسی ترسیم عوارض شهری مشابه در GIS به کارگیری سیستم G.I.S در تعیین بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی استان مازندران، شهر ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش دو

GISi

بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی رودخانه زاب با استفاده از RS و GIS بررسی تغییرات کاربری اراضی شهر همدان بین سالهای 2009-2002 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (MLP) و LCM بررسی تغییرات مکانی و زمانی دلتای حله با استفاده از فن سنجش از دور و GIS بررسی دقت روشهای تصمیم گیری TOPSIS و ELECTRE-I در مکانیابی احداث شعب بانک بررسی رابطه ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش یک

GISi

آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده ازپردازش تصاویر ماهواره ای و متریک های سیمای سرزمین: مطالعه موردی شهر ارومیه آشکارسازی ابعاد فرونشست فرودگاه امام خمینی (ره) با استفاده از روش تداخل سنجی راداری آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با تکنیک طبقه بندی بر روی تصاویر ماهواره Worldview-2 و استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی اثر خطای زمین مرجع نمودن ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیا – بخش شصت و سه

goghraphia

پهنه بندی خطر وقوع سیلاب حوضه آبخیز لیقوان چای با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه و سیستم اطلاعات جغرافیایی انتخاب استراتژی بهینه معیشت پایدار در مواجهه با خشکسالی با استفاده از مدل ترکیبی TOPSIS-SWOT (مطالعه موردی: مناطق روستائی بخش مرکزی شهرستان هشترود) تحلیل مورفومتری طاقدیس‌های هوا و خشت و ارتباط آن با تکتونیک‌های فعال در زاگرس فارس اقلیم شناسی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیا – بخش پنجاه و هفت

goghraphia

تحلیلی بر تعیین راهبردهای بهینه‌ جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر ارومیه مکان‌یابی مراکز دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از منطق فازی در محیط GIS مطالعه‌ی موردی: شهر زنجان پهنه‌بندی حوضه آبخیز شاهرود- بسطام از نظر تغذیه مصنوعی آبخوان‌های زیرزمینی با استفاده از روش تخصیص خطی و تکنیک GIS امکان‌سنجی توسعه اکوتوریسم در ناحیه ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیا – بخش پنجاه و پنج

goghraphia

تحلیل نقش الگوهای سفر در ساختاریابی فضایی مناطق کلان شهری: مورد مطالعاتی منطقه کلان شهری تهران سنجش و مقایسه تطبیقی کیفیت سکونت در بافت های قدیم و جدید شهری (نمونه موردی بافت قدیم و جدید شهر کرمان) نقش سرمایه های اجتماعی در مدیریت ومشارکت محله ای (مورد مطالعه: محله‌های سلیمانی(تیموری)وهاشمی منطقه ده شهرتهران ) بررسی میزان تغییرات خط ساحلی دریای ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیا – بخش پنجاه و چهار

goghraphia

بررسی پیامدهای اجتماعی ناشی از حضور گردشگری خانه‌های دوم در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان بینالود استراتژی توسعه شهری با تأکید بر توانمند سازی محلات شهری مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد بررسی اثر جاده سازی بر وقوع زمین لغزش‌های سطحی با استفاده از مدل پایداری دامنه‌ها (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلات) بررسی انگیزه استفاده‌ از پارک‌های شهری و متغیرهای جمعیت شناختی مرتبط ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیا – بخش پنجاه و سه

goghraphia

ارزیابی عملکرد سیستم اتوبوس تندرو (BRT) در کلان‌شهر اصفهان از دیدگاه شهروندان بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری ایران.مطالعه موردی شهر گرگان بررسی تأثیرات تکتونیکی گسل کمایستان بر شبکه زهکشی و مخروط افکنه ها با استفاده از شاخص های ژئومورفیک در دامنه های شمالی ارتفاعات جغتای اولویت‌بندی مناطق نمونه گردشگری استان کرمانشاه جهت سرمایه گذاری ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیا – بخش چهل و سه

goghraphia

شناخت الگوی رشد کالبدی- فضایی شهر با استفاده از مدل‌های کمّی مطالعه موردی: شهرتهران) بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته در دشت جرقویه سفلی شناخت مناطق همگن بارشی در غرب ایران تحلیلی بر فعالیت‌‌های اقتصادی زنان روستایی (مطالعه موردی: منطقه براآن- شهرستان اصفهان) بررسی رابطه رشد افقی سریع شهر یزد و تحرکات جمعیتی در این شهر تحلیل زمانی-مکانی ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان