آرشیو برچسب: انجام پایان نامه حسابداری

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش شصت و یک

images

کاربردفناوری اطلاعات در حسابداری و تاثیرآن بر ویژگی مربوط بودن اطلاعات مالی کارت امتیازی متوازن ابزار ارزیابی عملکرد (شاخص جامع سنجش عملکرد) کیفیت حسابرس، حاکمیت شرکتی و عملکرد عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گزارش مقبول حسابرسی،هدفی مهم برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران گزارشگری فرصتها/ریسک های مرتبط با ابزارهای مشتقه در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش شصت

images

بررسی نقش مدیریت هزینه در کسب مزیت رقابتی پایدار و حفظ ارزش بررسی و محاسبه بهای تمام شده تحصیل یک نفر دانشجوی کارشناسی حسابداری در دانشگاه آزاد واحد بناب و مقایسه آن با هزینه سرانه دانشگاه دولتی بررسی و معرفی حسابرسی ارتباطات (communicationaudit) و بیان اهمیت و موارد استفاده از آن بهره وری و مخارج سرمایه ای: مطالعه تجربی در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و شش

images

مدلی اکتشافی برای پیش بینی بحرانهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مروری بر روند تکاملی مدل های قیمت گذاری دارای یهای سرمایه ای مسئله شناسی، پژوهش و آموزش درحسابداری مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نظریه نهادی مطالعه تطبیقی آموزش حسابداری درکشورهای مختلف مفاهیم بنیادی فروش استقراضی و راهکارهای پیاده سازی آن در بازار سرمایه ایران نحوه ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و چهار

images

ارزش گذاری سهام شرک تهایی که وارد بورس نشد هاند ارزیابی تأثیر سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی برایزو 9000 بر عملکرد مالی شرکتهای بورس ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی در ایران:فرصت های تحقیقاتی ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادارتهران به وسیله الگوریتم ژنتیک ارزیابی عملکرد بر اساس معیارهای کارت ارزیابی متوازن و استراتژی مبتنی برگونه شناسی مایلز و اسنو ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و یک

images

نسل نوین برنامه ریزی منابع در موسسات و شرکتها ی گستردهERP نقش اطلاعات حسابداری بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نقش XBRL در حسابداری و استانداردگذاری نقش زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر XBRL در حرفه حسابداری نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان و شفافیت ارائه اطلاعات XBRL وضعیت فعلی کاربرد فناوری XBRL در گزارشگری مالی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه

images

نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور نقش حسابرسی صورت های مالی در پیشگیری،کشف تقلب و فساد مالی نگرش مفهومی بر حسابرسی مستمر به عنوان یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات ابعاد و نتایج ظهور بحران های اقتصادی و راههای مدیریت آن در عصر فناوری اطلاعات ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش چهل و هشت

images

سود حسابداری و سود مشمول مالیات سیاست تقسیم سود و نوسان قیمت سهام سیاق مهد تاریخ کهن حسابداری ضرورت بکارگیری استاندارد زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر ضرورتXBRL:گزارشگری مالی در قرن 21 طراحی و تبیین مدل ارزیابی سهام در بورس و اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل ترکیبی الکنره_تحلیل پوششی داده ها(مورد پنجاه شرکت برتر بورسی) فرآیند کاوی و ارزش افزوده ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش چهل و هفت

images

تاثیر توان مالی در قالب ورشکستگی آلتمن و شاخص های رشد شرکت بر نسبت های اهرم مالی تاثیر توسعه بازار سرمایه بر کیفیت سود شرکت های عضو گروه های تجاری تاثیر ساختار سرمایه برآستانه سود تاثیر ساختار مالکیت بر میزان افشای اطلاعات مالی از طریق وب سایت تاثیر سرمایه گذاری در سرمایه ثابت مخارج سرمایه ای با توجه محدودیت های ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش چهل و چهار

images

واکاوی موفقیت پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری در دانشگاهای آزاداسلامی وزن دهی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان با تلفیق روش کارت امتیازی متوازن، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و منطق فازی (مطالعه موردی یکی از سازمان های دولتی استان یزد) هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت مبتنی بر زمان ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش چهل و سه

images

مطالعه تطبیقی (مقایسه ای) کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) در ارزیابی و انتخاب تامین کننده در زنجیره ی تامین مطالعه یی موردی:شرکت های تولیدی صنعتی مطالعه تطبیقی بررسی رابطه مدیریت دانش و کار آفرینی سازمانی مطالعه تطبیقی رابطه بین مدیریت دانش و مولفه های فرهنگ سازمانی مطالعه تطبیقی رابطه فرآیندهای مدیریت دانش و نوآوری کارکنان و سازمان ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان