آرشیو برچسب: انجام پروپوزال مدیریت

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش شصت

modiriyat (2)

ارزیابی عملکرد قراردادهای BOT در توسعه ساخت و توسعه سازههای زیربنایی ارزیابی عملکرد مدارس متوسطه بر اساس مدل بنیاد اروپایی کیفیت EFQM ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملی شهر سنندج ارزیابی عملکرد مدیریت نوآوری در سازمان های خدماتی و رتبه بندی عوامل موثرمطالعه موردی: شهرداری منطقه 6 تهران ارزیابی مهارت ارتباط کلامی مدیران، براساس رویکرد سیستمی در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش پنجاه و پنج

modiriyat (2)

نقش مدیریت پروژه درپیاده سازی مدیریت دانش درسازمان های پروژه محور نقش واهمیت حسابداری و حسابرسی دربهبود نظام مالیاتی کشور نقشتوانمندسازی کارکنان در رشد حرفه ای سازمانها نقشکارآفرینیدر اقتصاد مقاومتی وجدان کاری و عوامل موثر بر آن آینده پژوهی در حوزه اقتصاد مقاومتی وبررسی طرح شبکه بازرسی ونظارت مردمی (شبنم) اثر گلم و رابطه آن با شخصیت کارکنان و سبک ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش پنجاه و چهار

modiriyat (2)

حسابداری محیط زیست و نقش آن درارزش آفرینی واحدهای انتفاعی حسابرسان وفناوری اطلاعات چرا؟و چگونه؟ داده کاوی برمبنای مدل آر.اف.ام RFM رابطه بین اقتصادمقاومتی و مدیریت دانش رابطه بین مالیات انرژی و هزینه های حمایت ازمحیط زیست درسیستم های حسابداری برروی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی مطالعه موردی: کارکنان اداره شهرداری ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش پنجاه و سه

modiriyat (2)

بررسی مدلهای مدیریت دانش و ارایه راهکارهای بهبود مدیریت دانش درسازمان بررسی معنویت سازمانی درسازمان ها بررسی موانع تکنولوژیکی درتوسعه ی بانکداری الکترونیکی بررسی میزان گرایش مدیران به سبک مدیریت مشارکتی در سیاستگذاریهای سازمانی و تأثیر آن بر بهرهوری منابع انسانی بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک برتوسعه فناوری اطلاعات بررسی نقش تسهیم دانش درسازمان ها بررسی نقش شاخصهای ادراک شده ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش پنجاه

modiriyat (2)

مطالعه و بررسی موانع بیرونی صادرات شرکت های کوچک و متوسط در استان کردستان مطالعه و رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد درآمدهای پایدار در شرکت بهره برداری مترومطالعه موردی:شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه معرفی ابزارهای نوین مالی مقایسه سطح سازمانی و سابقه کار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان عوامل اثرگذار بر بازدارندگی پیاده ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش چهل و هشت

modiriyat (2)

شناسایی محورهای اساسی فرآیند مدیریت منابع انسانی و محاسبه بهره وری نیروی انسانی در محیط های تولید کارگاهی با استفاده از چرخه بهره وری شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی مبتنی بر روش دیمتل فازی شناسایی و برآورد نرخ اثرگذاری استراتژی های بازاریابی و ارائه خدمات در صنعت بیمه و طبقه بندی آنها توسط روش تصمیم گیری چند ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش چهل و چهار

modiriyat (2)

بررسی کارایی شعب بانک صادرات شهر ساری با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها بررسی کارایی نسبی عملکرد پژوهشی واحدهای پژوهشی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (مطالعه ی موردی: دانشگاه ارومیه) بررسی کیفیت خدمات در بانک سپه شهر کرمان و رابطه آن با رضایت مشتری بررسی کیفیت و مدیریت بهره وری در سازمان های کوچک بررسی مدیریت ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش چهل و دو

modiriyat (2)

انتخاب تأمین کنندگان با بکارگیری مدل تاپسیس (مطالعه موردی: شرکت انهار حیات کرمان) انتخاب مناسب ترین استراتژی زنجیره تامین : ناب، چابک و ناب-چابک برای تولید چابک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس فازی (صنعت خودروسازی) انتخاب نرم افزار مدیریت پروژه با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش چهل

modiriyat (2)

ارائه چارچوبی به منظور اولویت بندی استفاده و انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر در ایران بر مبنای مدل پیشنهادی انتقال فناوری و روش های تصمیم گیری چندمعیاره ارائه روش جدید برای حل مسائل برنامه ریزی عدد صحیح 0-1 ارائه روشی برای ارزیابی آسیب پذیری کاربری های انسانی اطراف تاسیسات مخاطره آمیز صنعتی ارائه روشی جهت طراحی برنامه ریزی استراتژی بازاریابی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش بیست و هشت

modiriyat (2)

بررسی جایگاه ثبت نوین در دولت الکترونیک بررسی چالشها و نقاط قوت استقرار سیستم حسابداری محیط زیستی اقتصادی منابع آب به روش SWOT مطالعه موردی تقاطع رودخانه جاجرود و میگون تا خروجی سد لتیان بررسی چالشهای توسعه حسابداری در ایران بررسی چگونگی مدیریت بر اصلاح بودجه بعد از تصویب بودجه برای دولت بررسی دلایل پولشویی در جامعه ایران بررسی رابطه ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان