آرشیو برچسب: بهزیستی روانشناختی

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی – بخش هشتاد و دو

ravanshenasai

مقایسه خلاقیت، راهبردهای مقابله با استرس و شوخ طبعی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام مقایسه دانشجویان نوآور و سازشگر در پذیرش و استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی مقایسه سبک زندگی و سلامت عمومی در والدین فرزندان دارای اوتیسم و عقب ماندگی ذهنی و والدین فرزندان سالم مقایسه سطح سازگاری روانی، دختران و پسران کم شنوای ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی – بخش هفتاد و نه

ravanshenasai

رابطه نظارت والدینی و تعارض والد- نوجوان با گرایش و نگرش نسبت به ارتباط با جنس مخالف در دانش آموزان دختر متوسطه شهر بیرجند رابطه ویژگی های ادراک شده خانواده اصلی و فعلی و ساختار قدرت درخانواده با رضایت زناشویی زنان رابطه هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه هوش معنوی با ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی – بخش هفتاد و پنج

ravanshenasai

پیشبینی عملکرد تحصیلی درس ریاضی از طریق باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان) تاثیر آموزش بازی درمانی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان دارای ناتوانی های یادگیری تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر لذت و سازگاریزنان سالمند مبتل به فشار خون تاثیر استفاده از رویکرد کلاس معکوس بر جنبه عاطفی انگیزش پیشرفت دانش آموزان پایه ششمدوره ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی – بخش شصت و شش

ravanshenasai

الگوهای تربیت اسلامی (فرهنگ رضوی) ایماگوتراپی گروهی: راهکاری بربهبود عشق ورزی زوجین اینفوگرافیک ( اطلاع نگاشت) ؛ ابزاری جهت افزایش بهره وری فرآیند یاددهی – یادگیری بازشناسی احساسات با توجه به ابعاد برانگیختگی و ارزش با استفاده از طبقه بندی سیگنالهایسایکوفیزیولوژیکی در هنگام گوش کردن به موسیقی بازکاوی برخی آثار وکارکردهای فرهنگی واجتماعی عباداتمطالعه موردی نماز باورها و تربیت خانوادگی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی – بخش شصت و پنج

ravanshenasai

اثربخشی درمان های روانشناختی در درمان بیماری های سایکوسوماتیک زنان اثربخشی روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی به روش ارتباط اینترنتی بر افزایشامید به زندگی دانشجویان اثربخشی روایت درمانی گروهی بر میزان امید به زندگی سالمندان شهر تبریز اثربخشی روایت درمانی گروهی بر میزان شادکامی سالمندان شهر تبریز اثربخشی روش تدریس یادگیری مشارکتی بر پایستگی تحصیلی دانش آموزان ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی – بخش شصت و دو

ravanshenasai

بررسی رابطه سخت کوشی روانشناختی و انعطاف پذیری کنشی با بهزیستی روانشناختی در کارکنان بیمارستان امام علی شهرستان اندیمشک بررسی رابطه هوش هیجانی والدین و سازگاری فردی و اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شوشتر بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس ابتدایی شهرستان گناوه بررسی عوامل اجتماعی ،اقتصادی موثر بر بزهکاری نوجوانان پسر 15 ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی – بخش شصت و یک

ravanshenasai

آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده اثر بخشی آموزش سبک زندگی بر عزت نفس، خودارزشمندی و ابراز وجود دانش آموزان دختردبیرستانی اثر بخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر احساس صلاحیت والدین دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد برکاهش اضطراب و افسردگی زنان مطلقه اثر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی – بخش شصت

ravanshenasai

مقایسه مولفه های نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال افسردگی ، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار مقایسه میزان مهارت های زندگی بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار مهارت های زندگی و تاثیر آن در آداب اجتماعی میزان اعتماد به نفس و فاکتورهای مرتبط با آن در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر زابل 1393 نقش اضطراب جسمی و شناختی در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی – بخش پنجاه و هشت

ravanshenasai

توسعه و ارتقای مدیریت اموزشی و اموزشگاهی جایگاه خانواده در گرایش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به اعتیاد و قلیان جایگاه هویت در گرایش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان به اعتیاد حاشیه نشینی در شهرها خانواده مهمترین محیط برای پیشگیری اولیه از اعتیاد به مواد مخدر خانواده و تربیت اسلامی فرزندان خشونت توسط ورزشکاران مرد در میادین ورزشی ، مطالعه مروری خشونت زوجین ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی – بخش پنجاه و شش

ravanshenasai

بررسی شیوع علائم سندرم محرومیت از مواد مخدر در نوزادان و مقایسه شدت علائم بر حسب ترتیب تولد نوزاد بررسی شیوع علائم سندرم محرومیت از مواد مخدر در نوزادان و مقایسه شدت علائم بر حسب شغل مادر بررسی عزت نفس و حساسیت به اضطراب در بیماران وسواسی و افسرده بررسی عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضی بررسی عوامل فرهنگی و ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان