آرشیو برچسب: جغرافیای سیاسی

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه علوم سیاسی – بخش شصت و شش

olom siasi (2)

کاربست عناصر هویتی بر سیاست خارجی جمهوری ‏اسلامی ایران نقد و بررسی مدل عقلانی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی از گونه‌های تعدیل‌شده الگوی عقلانی تا مدل‌های جایگزین تأثیر ساختار سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر ‏روابط خارجی ایران با کشورهای عضو جایگاه چین در سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از جنگ سرد بررسی قدرت هوشمند هند زنان درسطح نخبگان سیاسی در آمریکا ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیای سیاسی – بخش دوازده

رقابت و همکاری در خاورمیانه در پرتو تحولات عربی رودهای مرزی جنوب غرب آسیا، منازعه یا تعامل (نمونه موردی دجله و فرات، اردن) ژئوپلتیک انرژی ایران و توسعه مناسبات با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بتبا تاکید بر مدل توسعه محور ژئوپلتیک نوین جنوب غرب آسیا با تاکید بر تجزیه افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه ژئوپلیتیک اقوام و ناحیه گرایی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیای سیاسی – بخش یازده

ایران و مدیریت ژئوپلیتیک منطقه جنوب غرب آسیا بازنمایی تاثیرات راهبردی ژئوپلیتیک و دیپلماسی اقتصادی بر تعمیق مناسبات منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در جنوب غرب آسیا بحران آب، خطوط منازعات آینده در جنوب غرب آسیا بررسی تاثیر برند خشونت بر توسعه سیاسی – اقتصادی در جنوب غرب آسیا بررسی تاثیر تحولات منطقه جنوب غرب آسیا بر جمهوری اسلامی ایران ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیای سیاسی – بخش ده

نقش اقوام مرزنشین در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نقش تعامل زبان و ادبیات فارسی و کردی در ایجاد همدلی و انسجام و اقتدار ملی نقش جغرافیای سیاسی، نظامی و ژئوپلتیکی اقوام و عشایر ایران در تامین امنیت مرزهای ج.ا.ایران نقش عوامل معنوی درتحکیم همبستگی ملی آذری ها در ایران نقش فرهنگ تعاملی اقوام ایرانی در تقویت قدرت نرم جمهوری ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیای سیاسی – بخش نه

سنجش عدالت فضایی در بهرمندی از خدمات باتوجه به جمعیت مطالعه موردی:(استان کهگیلویه و بویراحمد ) سیاست های دولت و تاثیر آن بر میزان هم گرایی یا واگرایی اقوام (مورد قوم بلوچ) شناسایی عوامل موثر بر همگرایی قومی در جهت افزایش توان دفاعی ایران(مطالعه موردی: دو قوم ترکمن و بلوچ) صنایع فرهنگی، اقوام ایرانی و انسجام ملی عدالت فضایی در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیای سیاسی – بخش هشت

تحلیل عوامل ژئوکالچری مؤثر بر امنیت ملی و بقاء ملی ج.ا. ایران تحلیل عوامل مؤثر بر هویت قومی در بین جوانان شهر رشت؛ با تأکید بر نقش رسانه تحلیل و بررسی همبستگی قومی در ایران با تاکید بر سرمایه اجتماعی تحلیلی بر الگوی ترکیبی ملت از منظر اجتماعی و فضایی- جغرافیایی (مطالعه-ی موردی: اقوام ساکن در آبادی های خراسان شمالی) ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیای سیاسی – بخش هفت

بررسی نقش قومیت ها در اتحاد و انسجام ملی بررسی نقش نماد، عامل همگرایی اقوام (مطالعه موردی قوم کرمانج خراسان) بررسی نقش و نمود عوامل طبیعی- اکولوژیک و فرهنگی در موسیقی سنتی کردی بررسی و ارائه الگو و مدل توسعه پیوندهای قومی و فرهنگی بر محوریت گردشگری (مورد مطالعه: دهستان اورامان تخت، کردستان) بررسی و تبیین مبانی و مولفه های ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیای سیاسی – بخش پنج

نقش سرمایه ی اجتماعی درمدیریت سیاسی محله ها و بازتولید امنیت شهری درجنوب تهران در سال 1393 نقش شهر مرودشت در توسعه اقتصاد بین المللی ایران با رویکرد GSOP نقش عوامل ژئومورفولوژیک در امنیت شهری با تاکید بر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی:استان ایلام) نقش مبلمان شهری در کاهش اثرات ناشی از زلزله نمونه موردی کلانشهر تهران نقش مخاطرات محیطی (زلزله) ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیای سیاسی – بخش چهار

سرمایه اجتماعی، شهرنشینی هوشمند و اقتصاد سیاسی (مطالعه ی موردی: شهر زاهدان) سنجش تفاوت احساس امنیت روانشناختی کاربران فضاهای عمومی در مناطق مختلف شهری (مطالعه موردی کلانشهر شیراز) سنجش میزان امنیت شهری ساکنان شهرهای مرزی (نمونه موردی: شهر تربت جام) سنجش و تحلیل احساس امنیت در شهر و ارتباط آن با مساجد (نمونه پژوهشی: بافت قدیم جزیره کیش محله سفین ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیای سیاسی – بخش سه

تحلیل رابطه رسانه های مجازی و امنیت شهری تحلیل راهبردی امنیت در فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل؛ مطالعه موردی: مسیرهای راهپیمایی کلانشهر اصفهان تحلیل سلسله مراتب مناطق شهری بر پایه عدالت اجتماعی (نمونه موردی : شهر بابل) تحلیل عوامل موثر بر حاشیه نشینی و ارتباط آن با امنیت شهری نمونه موردی: شهرستان بهارستان تحلیل فضایی مکانی تهدیدات شهری صندوق ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان