آرشیو برچسب: حسابداری ریسک

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و هشت

images

مقایسه تئوریکی تجربی رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها مقایسه مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری موثرترین روش اموزش و افزایش سرمایه های انسانی نقش سرمایه اجتماعی برتوسعه استان گلستان نقش سرمایه های اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری مطالعه موردی شرکت سیمان کرمان و سیمان بعثت رفسنجان نوع شناسی مدلهای سنجش سرمایه فکری در سازمان ها ارزیابی تئوریها، اهداف، ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و شش

images

مدلی اکتشافی برای پیش بینی بحرانهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مروری بر روند تکاملی مدل های قیمت گذاری دارای یهای سرمایه ای مسئله شناسی، پژوهش و آموزش درحسابداری مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نظریه نهادی مطالعه تطبیقی آموزش حسابداری درکشورهای مختلف مفاهیم بنیادی فروش استقراضی و راهکارهای پیاده سازی آن در بازار سرمایه ایران نحوه ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش چهل و هشت

images

سود حسابداری و سود مشمول مالیات سیاست تقسیم سود و نوسان قیمت سهام سیاق مهد تاریخ کهن حسابداری ضرورت بکارگیری استاندارد زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر ضرورتXBRL:گزارشگری مالی در قرن 21 طراحی و تبیین مدل ارزیابی سهام در بورس و اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل ترکیبی الکنره_تحلیل پوششی داده ها(مورد پنجاه شرکت برتر بورسی) فرآیند کاوی و ارزش افزوده ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش سی و هفت

images

بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه با استفاده از مدل شبکه عصبی وتجزیه وتحلیل رگرسیون چندگانه (مطالعه موردی: صنایع خودروسازی و نساجی) بررسی عوامل حسابرسی مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی در بازار سرمایه ایران بررسی عوامل زیر ساختی مؤثر بر مدیریت و اشتراک دانش در سازمانهای دانش بنیان (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری خراسان) بررسی عوامل شکست پروژه های ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش چهارده

images

بررسی مقایسهای سیستمهای پرداخت و دریافت زکات در کشورهای اسلامی بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی کمیته های حسابرسی بررسی مهارت های گوشدادن مدیران در سازمان روزنامه رسمی کشور؛مطالعه موردی بررسی میزان تأثیر شاخصها در موفقیت سازمان های بازار سرمایه، جهت پیاده سازی و اجرای مدلE-Crmبرای دست یابی به نگرشجهانی بررسی ناکامی شرکتهای پخش دارو در اصلاح نظام توزیع و ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش یازده

images

اندازهگیری عملکرد سرمایه فکری و بررسی عوامل موثر بر آن در شرکت ملی حفاری ایران اهمیت حسابداری برای وظایف مدیریتی بازاریابی مصرف کننده و بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی برمشتری در تکرار رفتارخرید مشتری و تبلیغات دهان به دهان بازدهی بازار سهام و نوسانات نرخ ارز ایران کاربردی از مدل های خانواده (GARCH) برآورد شاخصهای اقتصادی طرح امکان ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان