آرشیو برچسب: حقوق بین الملل

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش هفت

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

موازین حقوقی ناظر بر انتقاد از دولت و مقامات دولتی موازین حقوقی ناظر بر انتقاد از دولت و مقامات دولتی انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران) قلمرو محفوظ در آرای دیوان بین المللی دادگستری ارتباط شورای ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش شش

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

آمبود زمان :نظارت فرا قضایی مکمل نظارت قضایی سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی واردات موازی و مقررات سازمان جهانی تجارت صلاحیت مراجع داوری برای تجدید نظر : بازخوانی رویه دیوان داوری ایران- ایالات متحده دعوای گروه :پاسخی به ضرورت و.جود تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه در سیستم حقوقی مطالعه تطبیقی موقعیت دادستان و بیطرفی او نسبت ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش پنج

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی: با تاکید بر « فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو » رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش سه

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تحولاتِ تأملاتِ نگره‌ای دانشوریِ حقوق حقوق بین‌الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیستِ فضایی بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعۀ موردی: منازعۀ فلسطین ـ اسرائیل) چکیده های انگلیسی صفحات آغازین نقش و جایگاه سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی، به‌عنوان «دوست دادگاه»، در نظام بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات حضانت در پرتو مصلحت کودک در زمان ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش دو

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

نقدی بر حقوق جنگ و صلح در اندیشة هوگو گروسیوس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی‌- سیاسی جامعه تعیین حد خارجی فلات قاره: بررسی مادۀ 76 کنوانسیون حقوق دریاها بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل و فصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری ناشی از آن چکیده های انگلیسی صفحات آغازین ظرفیت‌ها و موانع اتحادیۀ ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش یک

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

صفحات آغازین سخن سردبیر جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی: مشروعیت و قلمرو مداخلة دولت در اندیشة هابرماس ارتباط های سیستمیک ماده 51 منشور ملل متحد تعدیل در قراردادهای اداری پذیرش و اعتبار شهادت و شهادت کارشناسی در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری تحولات عناصر تشکیل دولت: ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق خصوصی – بخش چهار

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

مبانی فقهی اعتبار نظر اهل خبره “مجازات بازدارنده”: اشکالات نظری و مشکلات عملی اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها تحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS) مسؤولیت مدنی واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران) بررسی مبانی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق – بخش بیست و سه

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

پول شویی مافیای مواد مخدر تأثیر شروط ضمن عقد نکاح در استحکام یا تزلزل نکاح تحلیل حقوقی مسئولیت دولت ها در مقابل حمل زباله های هسته ای از منظر حقوق بین الملل محیط زیست تحلیل فقهی تحدید قراردادی حق طلاق زوج (شرط عدم طلاق) تضمین های حقوقی جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام حقوق مالی ایران با نگاهی به لایحه ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان