آرشیو برچسب: حقوق

نکاتی در نگارش پایان نامه

Untitled

نکاتی در نگارش پایان نامه رشته حقوق نکاتی در نگارش پایان نامه رشته مدیریت نکاتی در نگارش پایان نامه رشته برق نکاتی در نگارش پایان نامه رشته کامپیوتر نکاتی در نگارش پایان نامه علوم پزشکی نکاتی در نگارش پایان نامه رشته معماری نکاتی در نگارش پایان نامه رشته حسابداری نکاتی در نگارش پایان نامه رشته جغرافیا

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش هشت

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

مشاوره رایگان در انتخاب عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر بایسته های حقوقی بودجۀ نهادگرا نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی کثرت گرایی حقوقی؛ تأملی در چیستی مبنای التزام آوری قاعدة حقوقی و متغیرهای تحول نظام حقوقی درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش هفت

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

موازین حقوقی ناظر بر انتقاد از دولت و مقامات دولتی موازین حقوقی ناظر بر انتقاد از دولت و مقامات دولتی انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران) قلمرو محفوظ در آرای دیوان بین المللی دادگستری ارتباط شورای ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش دو

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

نقدی بر حقوق جنگ و صلح در اندیشة هوگو گروسیوس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی‌- سیاسی جامعه تعیین حد خارجی فلات قاره: بررسی مادۀ 76 کنوانسیون حقوق دریاها بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل و فصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری ناشی از آن چکیده های انگلیسی صفحات آغازین ظرفیت‌ها و موانع اتحادیۀ ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر – بخش یک

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

صفحات آغازین سخن سردبیر جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی: مشروعیت و قلمرو مداخلة دولت در اندیشة هابرماس ارتباط های سیستمیک ماده 51 منشور ملل متحد تعدیل در قراردادهای اداری پذیرش و اعتبار شهادت و شهادت کارشناسی در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری تحولات عناصر تشکیل دولت: ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق خصوصی – بخش دوازده

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی چکیده های انگلیسی صفحات آغازین مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل بررسی قواعد رقابتی ناظر به ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق خصوصی – بخش یازده

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت استفادۀ منصفانه از آثار ادبی و هنری؛ حقی برای جامعه؟! شناخت قرارداد توزیع انحصاری و ماهیت حقوقی آن مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران بررسی تطبیقی شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی تأثیر فساد مالی بر وضعیت قراردادهای دولتی رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت تن ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق خصوصی – بخش ده

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

ماهیّت حقوقی بازخرید کالاهای انبارشده در شرکت‌های فروش مستقیم نگاهی نو به مبانی مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مالکیت و آزادی معیارتقسیم مسئولیت میان عاملان زیان، در نظام کامن لا و حقوق کشورهای رومی- ژرمنی تأثیر سن بر شهادت؛ از دید روان‌شناسی و حقوق حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان) معاهدۀ حق مؤلف سازمان ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق خصوصی – بخش هشت

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق عمومی

امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار نقشِ دادرسان در تفسیرِ قانونِ جنایی مجازات متناسب از دیدگاه نظریه‌های بازدارندگی (با تأکید بر نظریه تعیین کیفر آلمان) گستره تنبیه بدنی اطفال بوسیله والدین از منظر قانون و فقه بررسی اثرپذیری حق کارِ کارگران مهاجرِ قانونی در ایران از اسناد بین المللی تقابل سیاست و عدالت در اساسنامه رم بررسی جایگاه مسئولیت دولت ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان