آرشیو برچسب: مدیریت بحران

انتخاب روش تحقیق کمی یا کیفی؟

Untitled

در آموزش های قبلی به سه سوال اساسی در طرح ریزی مقاله پرداختیم: ایده اصلی مقاله، نوآوری مقاله و متدلوژی مقاله. در ارتباط با بحث متدلوژی یکی از سوالاتی که با آن زیاد مواجه می شویم این است که مقاله ما بایستی از نوع مقالات کمی باشد یا کیفی. پاسخ کلی این سوال این است که اگر ایده مقاله و ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش پانزده

GISi

ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه1 شهرتبریز آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری اراضی با پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزاز Idrisi selvi (مطالعه موردی: منطقه آبدانان) جهان شهرها و نقشه های جدید ژئوپلیتیکی ارائه نقشه پهنه بندی مراکز مستعد دفاعی در مناطق جنگلی با تکیه بر AHP و ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش سیزده

GISi

استفاده از عکس هوایی و قابلیت‌های GIS در برآورد رشد طولی فرسایش خندقی مطالعة موردی: حوزة آبخیز سمل، استان بوشهر تخمین میزان رواناب حوضة کن با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی طبقه‌بندی شئ‌مبنای تصاویر بزرگ‌مقیاس ماهواره‌‌ای از مناطق شهری پیچیده براي تولید نقشة پوشش اراضی برمبنای یک مدل سلسله‌‌مراتبی جدید مسیریابی خطوط انتقال برق با استفاده از الگوریتم NSGA-II تعیین ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش پنج

GISi

کاربرد GIS در مکان یابی مراکز اسکان موقت شهری(مطالعه موردی شهر اصفهان) کاربرد داده های سنجش از دور و GIS در آشکارسازی تغییرات فضای سبز شهری یزد کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیائی(GIS) در بررسی های اقتصادی- اجتماعی پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیائی در تحلیل خسارت لرزهای خطوط لوله مدفون انتقال سوخت کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه علوم سیاسی – بخش شصت و یک

olom siasi (2)

مؤلفه های اساسی محیط امنیتی ایران و سوریه گسل های داخلی، تنیدگی های تاریخی، منطق ژئوپولیتیک قدرت و رویارویی برای شبه جزیره کریمه چارچوبی تحلیلی برای بررسی گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(ره) (ایدئولوژی، استراتژی و دیپلماسی) سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و منافع ایران و روسیه الگوهای رفتاری روسیه و آمریکا در مدیریت بحرانهای منطقه ای؛ مطالعه موردی بحران ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیا – بخش چهل و دو

goghraphia

بررسی نقش عوامل تکتونیک و لیتولوژی در ناپایداری دامنه‌ای، در ارتفاعات شمال دریاچه ارومیه با استفاده از GIS (مطالعه موردی حوضه‌های شمال طرح آبخوانداری تسوج) بررسی و تحلیل رابطه بین سیمای بصری شهر و رفتار شهروندان (مطالعه موردی: شهر اردبیل) تحلیل خشکسالی های استان کردستان و تاثیر آنها بر عملکرد نسبی گندم دیم بررسی توزیع فضایی سالخوردگی جمیعت روستایی ایران ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان