آرشیو برچسب: مدیریت منابع انسانی

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت – بخش بیست و پنج

modiriyat (2)

تفکیک، ادغام و طراحی وزارت‌خانه‌های جدید در ایران: تحلیلی نظری تجزیه و تحلیل قابلیت های وب2 در صنعت بیمه: ارائه مدل مفهومی نقش فشارهای نهادی و فرهنگی در بهره برداری از مدیریت دانش (مورد مطالعه شرکت برق منطقه ای مشهد) اولویت بندی ریسک های بانکداری الکترونیکی از دیدگاه مدیران بانک های دولتی و خصوصی بررسی عوامل مؤثر ده گانه مدل ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت – بخش نوزده

modiriyat (2)

نقش سرمایۀ انسانی در افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری بر پایۀ مدل سه‌شاخکی بررسی تأثیرات متغیرهای جمعیت‌شناختی بر چابکی نیروی انسانی چارچوبی برای مدیریت استعداد در صنعت گردشگری ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی‌های منابع انسانی تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهره وری سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد تأثیر حمایت اجتماعی بر رفاه کارکنان با میانجی‌‌گری اعتیاد به‌کار و تعلق‌خاطر‌کاری ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت – بخش هفده

modiriyat (2)

بررسی اثرات کارکردی، ارتباطی و تحولی سامانه‌‏های اطلاعاتی منابع انسانی در سازمان‏های دولتی ایران تدوین و اولویت‌بندی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی با استفاده از فنون SWOT، ANP و AHP بررسی، تحلیل و ارزیابی مقالات فصلنامه‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی (14 شماره) تدوین مدلی برای گزینش کارکنان بر مبنای رویکردهای اقلیمی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طراحی و اجرای کانون ارزیابی ارتقایی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت – بخش چهارده

modiriyat (2)

بررسی عوامل مؤثر در فرآیند پذیرش محصولات خارجی در میان دو کشور ایران- ترکیه متدولوژی تدوین و جاری‌سازی استراتژی توانمندسازی منابع انسانی در بستر فرهنگی ایران طراحی و تبیین الگوی توسعه‌ی منابع انسانی (استادان دانشگاه) مبتنی بر نگرش فطرت‌گرا و توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه بررسی تحقیقات رضایت شغلی در ایران (تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی طی سال‌های 1358 تا ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت – بخش سیزده

modiriyat (2)

مقایسه کارایی بیمه‌ اسلامی (تکافل) و بیمه متعارف، با فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) آزمون فراواکنشی و راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس با استفاده از بازده دوره نگهداری تجلی مختصات حکومت حق‌مدار در آرمان‌شهر شهدا رابطه مدل کسب‌وکار و راهبرد محصول در کسب‌وکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران الگوی بهینه سبد سرمایه‌گذاری در چارچوب آمیخته بازاریابی خدمات با اعتماد به مشتری؛ مطالعه موردی: ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش شصت و نه

modiriyat (2)

بکارگیری فناوری RFID در مدیریت زنجیره تأمین Using RFID Technology in Supply Chain Management تاثیر آموزش ابراز وجود بر پذیرش اجتماعی و کاهش کمرویی تاثیر الگوی سنجش یادگیری (تکوینی و تراکمی) بر میزان پیشرفت آمادگی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی تاثیر بازاریابی الکترونیک در گسترش فرهنگ بیمه و افزایش پوشش بیمه ای (مطالعه موردی: بیمه سینا استان کرمانشاه) تاثیر پاداش ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش چهل و هشت

modiriyat (2)

شناسایی محورهای اساسی فرآیند مدیریت منابع انسانی و محاسبه بهره وری نیروی انسانی در محیط های تولید کارگاهی با استفاده از چرخه بهره وری شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی مبتنی بر روش دیمتل فازی شناسایی و برآورد نرخ اثرگذاری استراتژی های بازاریابی و ارائه خدمات در صنعت بیمه و طبقه بندی آنها توسط روش تصمیم گیری چند ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان