آرشیو برچسب: پایان نامه حسابداری

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش شصت و یک

images

کاربردفناوری اطلاعات در حسابداری و تاثیرآن بر ویژگی مربوط بودن اطلاعات مالی کارت امتیازی متوازن ابزار ارزیابی عملکرد (شاخص جامع سنجش عملکرد) کیفیت حسابرس، حاکمیت شرکتی و عملکرد عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گزارش مقبول حسابرسی،هدفی مهم برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران گزارشگری فرصتها/ریسک های مرتبط با ابزارهای مشتقه در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و نه

images

نقش رویکردهای نوین حسابداری دولتی در شفافیت بودجه و افزایش ظرفیت پاسخگویی نقش گزارشگری پایدار در مسئولیت پاسخگوئی بخش عمومی نقشحسابرسی و کنترل مالی در بیان عملکرد دولتدر راستای حقوق عمومی (پاسخگوئی مردمی) ارتباط بین نسبت های مالی عملیاتی و بازده غیر عادی شرکت ارزش آفرینی از طریق ایجاد تعامل بین حسابرسی عملیاتی و مهندسی ارزش ارزیابی سیاست تقسیم سود ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و هشت

images

مقایسه تئوریکی تجربی رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها مقایسه مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری موثرترین روش اموزش و افزایش سرمایه های انسانی نقش سرمایه اجتماعی برتوسعه استان گلستان نقش سرمایه های اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری مطالعه موردی شرکت سیمان کرمان و سیمان بعثت رفسنجان نوع شناسی مدلهای سنجش سرمایه فکری در سازمان ها ارزیابی تئوریها، اهداف، ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و پنج

images

بررسی محتوای اطلاعاتی نسبی و تفاضلی ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام بررسی نقش عوامل تولید ناب در بهبود شاخص های عملکرد با استفاده از معیارهای مالی(مطالعه موردی: صنعت فراورده های غذایی و آشامیدنی) بررسی و آزمون فرضیه ارزیابی اشتباه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و تبیین تاثیر ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و چهار

images

ارزش گذاری سهام شرک تهایی که وارد بورس نشد هاند ارزیابی تأثیر سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی برایزو 9000 بر عملکرد مالی شرکتهای بورس ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی در ایران:فرصت های تحقیقاتی ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادارتهران به وسیله الگوریتم ژنتیک ارزیابی عملکرد بر اساس معیارهای کارت ارزیابی متوازن و استراتژی مبتنی برگونه شناسی مایلز و اسنو ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه و یک

images

نسل نوین برنامه ریزی منابع در موسسات و شرکتها ی گستردهERP نقش اطلاعات حسابداری بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نقش XBRL در حسابداری و استانداردگذاری نقش زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر XBRL در حرفه حسابداری نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان و شفافیت ارائه اطلاعات XBRL وضعیت فعلی کاربرد فناوری XBRL در گزارشگری مالی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش پنجاه

images

نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور نقش حسابرسی صورت های مالی در پیشگیری،کشف تقلب و فساد مالی نگرش مفهومی بر حسابرسی مستمر به عنوان یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات ابعاد و نتایج ظهور بحران های اقتصادی و راههای مدیریت آن در عصر فناوری اطلاعات ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش چهل و شش

images

بررسی تعارض کار خانواده برروی رضایت مندی شغلی درچارچوب متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل وضعیت اولاد وجایگاه شغلی بررسی دستکاری درفعالیت های واقعی مدیریت سودواقعی برای رسیدن به آستانه خاصی ازسود بررسی دوره تصدی حسابرسی، رفتارهای ناکارآمد و تعهد حرفه ای حسابرس بر کیفیت حسابرسی در دیوان محاسبات کشور بررسی دیدگاه استفاده کنندگان صورتهای مالی در خصوص چارچوب ومحتوای گزارشگری اجتماعی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش چهل و پنج

images

بررسی ارتباط بین ارزش برند و برخی از عوامل تعیین کننده آن با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین اقلام صورت جریان وجوه نقد با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده بر حسب اندازه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری مالی، و سیستم ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری – بخش چهل و چهار

images

واکاوی موفقیت پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری در دانشگاهای آزاداسلامی وزن دهی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان با تلفیق روش کارت امتیازی متوازن، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و منطق فازی (مطالعه موردی یکی از سازمان های دولتی استان یزد) هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت مبتنی بر زمان ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان