آرشیو برچسب: پایان نامه مدیریت

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش پنجاه و شش

modiriyat (2)

بررسی علل خشونت و پرخاشگری تماشا گران در ورزشگاه های استان خراسان جنوبی بررسی عوامل فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان تهران بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در توسعه و مدیریت شهری بررسی مدیریت کلاس های چند پایه و ارایه راه حل های آن بررسی مدیریت مطلوب کلاس درس و دانش آموزان بررسی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش پنجاه و یک

modiriyat (2)

Multi-objective PSO algorithm for a bi-criteria permutation hybrid flow shop scheduling problem with sequence dependent setup times Nineteen (19) Common Reasons for Delay in off Shore Oil Development Projects Implemented through Buyback Service Contract Order acceptance and scheduling in a job shop environment ; two type of order: Emergency and Regular orders Robust optimization in multi-objective lot-sizing and scheduling problem ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش چهل و هشت

modiriyat (2)

شناسایی محورهای اساسی فرآیند مدیریت منابع انسانی و محاسبه بهره وری نیروی انسانی در محیط های تولید کارگاهی با استفاده از چرخه بهره وری شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی مبتنی بر روش دیمتل فازی شناسایی و برآورد نرخ اثرگذاری استراتژی های بازاریابی و ارائه خدمات در صنعت بیمه و طبقه بندی آنها توسط روش تصمیم گیری چند ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش چهل و شش

modiriyat (2)

تحلیل سود آوری زنجیره تامین نفت خام با فرض غیر قطعی بودن تقاضا و قیمت ها در بازار، با رویکرد بهینه سازی استوار مبتنی بر سناریو : مطالعه موردی برای ایران تحلیل عوامل مؤثر بر مسیر بهینه ارائه شده خط راه آهن شیراز – اهواز در راستای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور با استفاده از تکنیک سیستم های پویا در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش چهل و چهار

modiriyat (2)

بررسی کارایی شعب بانک صادرات شهر ساری با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها بررسی کارایی نسبی عملکرد پژوهشی واحدهای پژوهشی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (مطالعه ی موردی: دانشگاه ارومیه) بررسی کیفیت خدمات در بانک سپه شهر کرمان و رابطه آن با رضایت مشتری بررسی کیفیت و مدیریت بهره وری در سازمان های کوچک بررسی مدیریت ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش چهل و سه

modiriyat (2)

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه های فکری بر عملکرد کارکنان در سطح سازمان بررسی تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر بهره وری سازمان (مطالعه موردی: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان) بررسی تاثیر مولفه های مفاهیم بنیادین تعالی در اثربخشی تعالی سازمانی، مطالعه موردی درشرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا بررسی تأثیر تبلیغات بر موفقیت برند ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش چهل و دو

modiriyat (2)

انتخاب تأمین کنندگان با بکارگیری مدل تاپسیس (مطالعه موردی: شرکت انهار حیات کرمان) انتخاب مناسب ترین استراتژی زنجیره تامین : ناب، چابک و ناب-چابک برای تولید چابک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس فازی (صنعت خودروسازی) انتخاب نرم افزار مدیریت پروژه با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش چهل و یک

modiriyat (2)

ارزیابی تأثیرسبک های رهبری بر نوآوری سازمانی با عامل میانجی با رضایت شغلی کارکنان شرکت توربوژنراتور شاهرود ارزیابی رابطه بین ابعاد عملکرد عملیاتی: مطالعه تجربی ارزیابی زیست محیطی تامین کنندگان –رویکرد مدل تاپسیس بهبود یافته و تئوری مجموعه ناهموار ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژیک شرکت فن آوران با استفاده از مدل ارزیابی نیازهای تکنولوژیک ارزیابی شاخص های تولید پایدار با مدلسازی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش سی و نه

modiriyat (2)

نقش و جایگاه نظام مالی در تجهیز سرمایه نگرشی به روش تحلیلی به نقاط ضعف وقوت داخلی و خارجی به کمک ماتریس سوات نمودی از جهانی سازی اقتصادی ؛ تجارت بین المللی نیاز ذینفعان، توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها و حسابداری اجتماعی نیازسنجی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی کارمندان بنیاد شهید و امورایثارگران استان گیلان نیل ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت صنعتی – بخش سی و شش

modiriyat (2)

شبیه سازی روشهای زمانبندی نگهداری و تعمیرات در سیستمهای سری توسط نرم افزار ARENA و اولویت بندی سیاست ها شفافیت اطلاعات حسابداری و اصول راهبری شرکتی شناخت چالش های حسابرسان دیوان محاسبات در ارزیابی کنترل های داخلی شناسایی استراتژی های توسعه منابع انسانی مبتنی برفناوری اطلاعات شناسایی رابطه بین بازاریابی داخلی و وفاداری مشتریان در بانک ملت سنندج شناسایی ریسک ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان