آرشیو برچسب: ژئومورفولوژی

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش پنج

GISi

کاربرد GIS در مکان یابی مراکز اسکان موقت شهری(مطالعه موردی شهر اصفهان) کاربرد داده های سنجش از دور و GIS در آشکارسازی تغییرات فضای سبز شهری یزد کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیائی(GIS) در بررسی های اقتصادی- اجتماعی پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیائی در تحلیل خسارت لرزهای خطوط لوله مدفون انتقال سوخت کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه اطلاعات جغرافیایی – بخش چهار

GISi

نقش GIS در بهبود خدمات رسانی به مشترکین برق واکاوی تغییرات پیچان رودهای دالکی با تصاویر لندست ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: محله فیض آباد شهر کرمانشاه) ارزیابی توان سرزمین برای اکوتوریسم پایدار با تکیه بر ویژگیهای اکولوژیک ( مطالعه موردی: آبخیز زیارت شهرستان گرگان) ارزیابی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیا – بخش شصت

goghraphia

تحلیل اثرات اجرای طرح هادی روستایی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شهرستان زنجان) ارزیابی قابلیت تصاویر و داده‌های سنجنده‌ی مودیس برای اندازه‌گیری PM10 در رابطه با داده‌های زمینی (مطالعه موردی: شهر سنندج) ارزیابی عملکرد سیستم های هوش مصنوعی در برآورد بارکل رسوبی رودخانه آجی‌چای بررسی رفتار فرین‌های بارش و دمای کرمانشاه به کمک آزمون‌های آماری ارزیابی اثرات ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیا – بخش پنجاه و دو

goghraphia

ارتباط سنجی تأثیر گرمایش جهانی بر کیفیت آب در خروجی حوضه آبریز گرگانرود با تأکید بر عنصر بارش تجزیه و تحلیل برخی از شاخص های ریخت زمین ساختی حوضه شیرین رود، کپه داغ مرکزی اولویت بندی نیاز به خدمات بهداشتی درمانی محلات حاشیه‏نشین شهر مشهد بر اساس سیستم پشتیبانی فضایی چند معیاره (MC-SDSS) سنجش و مقایسه کیفیت پیاده راه در ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیا – بخش چهل و هشت

goghraphia

ژئوسیستم‌های نامتعادل: تحلیل قوانین لیاپانوف در شکل‌گیری الگوها (نوآوری در حوزه دانش ژئومورفولوژی) نقد نظریه کینگ و چالش‌های تجربی آن (نقدی درحوزه دانش ژئومورفولوژی) هویت آیینه‌ای هسته مدنی ایران (ایده‌ای درحوزه دانش جغرافیا) اصول موضوعه دانش ژئومورفولوژی و جایگاه ژئوتوریسم (نقدی در حوزه دانش ژئومورفولوژی ایران) فضای ترامتنی در ژئومرفولوژی (نوآوری در حوزه دانش جغرافیا) سیکلون حرارتی لوت و تأثیر ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیا – بخش چهل و هفت

goghraphia

تأثیر بادهای 120 روزه بر امنیت منطقه سیستان تحلیل همدید یخبندان‌های فراگیرو بادوام ایران افتراق‌های ژئومورفولوژی مناظر کویری استان یزد رابطه ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیب‌پذیری در برابر خطر زلزله مطالعه موردی: محلات کلانشهر تهران بررسی و تطبیق شواهد ژئومورفولوژی و لرزه شناسی زمین ساخت فعال در محدوده زاگرس مرکزی شاخص‌های زیست اقلیمی مؤثر بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیا – بخش چهل و شش

goghraphia

تحلیل فضایی و مکان‌یابی مراکز پستی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: مناطق 5 و 6 شهر اصفهان) تهیه نقشه‌های پوشش اراضی به کمک سنجش از دور با استفاده از خوارزمیک درخت تصمیم‌گیری (مطالعه موردی: پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان) برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌ی گردشگری با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر شیراز) بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیا – بخش چهل و سه

goghraphia

شناخت الگوی رشد کالبدی- فضایی شهر با استفاده از مدل‌های کمّی مطالعه موردی: شهرتهران) بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته در دشت جرقویه سفلی شناخت مناطق همگن بارشی در غرب ایران تحلیلی بر فعالیت‌‌های اقتصادی زنان روستایی (مطالعه موردی: منطقه براآن- شهرستان اصفهان) بررسی رابطه رشد افقی سریع شهر یزد و تحرکات جمعیتی در این شهر تحلیل زمانی-مکانی ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیا – بخش سی و نه

goghraphia

تحلیل و پیش بینی نوسان اقلیمی خراسان جایگاه عرصه های عمومی و همگانی در ایجاد هویت در شهرهای جدید «نمونه‌ی موردی شهر جدید پرند»* توریسم و رویکرد نوسازی در طراحی بافت های تاریخی شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان* برآوردپتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگیهای ژئومورفولوژیک در دو حوضه آبخیز زیلکی و فیره رود با استفاده از روش SCS مکانیسم ژئومورفولوژیک ...

ادامه مطلب »

عناوین و موضوعات پیشنهادی پایان نامه جغرافیا – بخش سی و چهار

goghraphia

بررسی تغییرات الگوهای خود همبستگی فضایی درون دهه‌‌ای بارش ایران طی نیم قرن اخیر قابلیت‌سنجی توسعۀ گردشگری با رویکرد توسعۀ پایدار در شهر مرزی ارومیه تبیین نابرابری‌های آموزشی و ارائۀ مدل توسعۀ آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی نیازسنجی پارکینگ‌های عمومی در مناطق شهری با استفاده از مدل‌های ریاضی و ...

ادامه مطلب »
bigtheme
تماس جهت مشاوره رایگان